Drain Redness (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T48-60

Product Overview

Qing Re Tiao Xue Tang

Action: Cool Blood, clear Heat, drain Dampness.

Ingredients:

Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Huang Bai Cortex Phellodendri
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Chi Shao Radix Paeoniae Rubra
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Hong Hua Flos Carthami Tinctorii
Tao Ren Semen Persicae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Long Dan Cao Radix Gentianae

60 tablets 500mg each