Cool the Menses (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T46-60

Product Overview

Qing Re Zhi Beng Tang

Action: Cool Blood.

Ingredients:

Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae 
Huang Qin Radix Scutellariae 
Huang Bai Cortex Phellodendri
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Di Yu Radix Sanguisorbae
Xian He Cao Herba Agrimoniae 
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Chun Gen Bai Pi Cortex Ailanthi
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Qian Cao Gen Radix Rubiae
Pu Huang Pollen Typhae
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Long Dan Cao Radix Gentianae 
Xu Duan Radix Dipsaci

60 tablets 500mg each