Penetrating Vessel (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T57-60

Action: Subdue rebellious Qi, harmonize the Penetrating Vessel™, tonify the Kidneys, nourish Blood, calm the Mind.

Ingredients:

Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis 
Huang Jing Rhizoma Polygonati 
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
He Huan Pi Cortex Albiziae
Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum 
Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhizae 
Hou Po Cortex Magnoliae Officinalis 
Zi Su Ye Folium Perillae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis
Xing Ren Semen Armeniacae

60 tablets 500mg each