Heavenly Empress Liquid (2 oz)

women's treasures

Log in to View Price

Product Overview

2 ounce liquid extract

Proprietary Blend: Wu Wei Zi (Schizandra Fruit), Sheng Di Huang (Rehmannia Root), Suan Zao Ren (Sour Jujubee Seeds), Huang Jing (Polygonatum Root), Mai Men Dong (Ophiopogon Tuber), Tian Men Dong (Asparagus Tuber), Dang Gui (Tangkuei), Bai Zi Ren (Biota Seed), Yuan Zhi (Chinese Senega Root), Gou Qi Zi (Lycium Fruit), Fu Ling (Tuckahoe), Qin Jiao (Gentiana Macrophylla Root), Xuan Shen (Black Figwort Root), Dan Shen (Salvia Root), Di Gu Pi (Wolfberry Root Bark), Mu Dan Pi (Peony Root Bark), Xi Yang Shen (American Ginseng), Jie Geng (Platycodon Root)
Other Ingredients: Alcohol 17-21%, Spring Water

 

Free from soy, wheat, flour, hydrogenated oils, magnesium strearate, banned herbs and animal products