Female Treasure Liquid (2 oz)

women's treasures

Log in to View Price

Product Overview

2 ounce liquid extract

Proprietary Blend: Huang Jing (Polygonatum Root), Ju Hua (Chrysanthemum Flower), Sheng Di Huang (Rehmannia Root), Gou Qi Zi (Lycium Fruit), Gu Ya (Sprouted Oryza), Suan Zao Ren (Sour Jujubee Seeds), Tian Men Dong (Asparagus Tuber), Wu Wei Zi (Schizandra Fruit), Bai Shao (White Peony Root), Fu Ling (Tuckahoe), Mu Dan Pi (Peony Root Bark), Nu Zhen Zi (Ligustrum), Shan Yao (Chinese Yam), Shan Zhu Yu (Dogwood Fruit), Ze Xie (Water Plantain Rhizome), Di Gu Pi (Wollfberry Root Bark), Qin Jiao (Gentiana Macrophylla Root), Huang Qin (Scute)
Other Ingredients: Alcohol 17-21%, Spring Water

 

Free from soy, wheat, flour, hydrogenated oils, magnesium strearate, banned herbs and animal products