Ease the Journey Yin Liquid (2 oz)

women's treasures

Log in to View Price

2 ounce liquid extract

Proprietary Blend: Wu Wei Zi (Schizandra Fruit), Guo Qi Zi (Lycium Fruit), Sheng Di Huang (Rehmannia Root), Huai Niu Xi (Achyranthes), Tu Si Zi (Chinese Dodder Seeds), Huang Jing (Polygonatum Root), Mu Dan Pi (Peony Root Bark), Shan Yao (Chinese Yam), Shan Zhu Yu (Dogwood Fruit), Tian Men Dong (Asparagus Tuber), Suan Zao Ren (Sour Jujube Seeds), Ba Ji Tian (Morinda Root), Ze Xie (Water Plantain Rhizome), Qin Jiao (Gentiana Macrophylla Root), Di Gu Pi (Wolfberry Root Bark), Zhi Gan Cao (Prepared Licorice)
Other Ingredients: Alcohol 17-21%, Spring Water

 

Free from soy, wheat, flour, hydrogenated oils, magnesium strearate, banned herbs and animal products